Višina odškodnine

Ste imeli pred kratkim nesrečo ali ste se poškodovali pri svojem delu? V tem primeru vam pripada odškodnina kot denarno povračilo za nastalo škodo.

Poškodba na delovnem mestu
Pri Visoki odškodnini Planinšec vam bomo svetovali pri postopku za izplačilo odškodnine za poškodbo na delovnem mestu

Kakšen je postopek za pridobitev odškodnine?

Če želite izplačilo odškodnine, je zelo pomembno, da ravnate hitro in pravilno, saj je to edini način, da bo višina odškodnine nadpovprečna. Če potrebujete hiter in učinkovit pravni nasvet, nemudoma pokličite Visoko odškodnino Planinšec. Svetovali vam bomo o postopkih za izplačilo odškodnine za poškodbo v prometni nesreči, poškodbo na delovnem mestu, poškodbo na javni površini in drugo.

Od česa vse je odvisna višina odškodnine?

Višina odškodnine je odvisna od številnih okoliščin, na vse pa oškodovanec nima vpliva. Smiselno je, da se pri določanju višine odškodnine v zakup vzamejo vsi elementi in da se okoliščine dobro analizirajo. Omeniti je treba, da strokovnjak iz prve roke težko zadene višino odškodnine, ki jo bo oškodovanec prejel. Ta se namreč določa na podlagi številnih kriterijev, mednje pa štejemo tudi okoliščine, v katerih se je zgodil škodni dogodek. Za natančno oceno je treba torej preučiti vse razpoložljive podatke in okoliščine.

Velikokrat se zgodi, da so stranke polne dvomov in ne vedo, ali bi sploh sprožile postopek za pridobitev odškodnine, saj menijo, da je postopek stroškovno neučinkovit in da se glede na višino odškodnine ne izplača. Včasih pa se negotovost pojavi med samim postopkom in ga stranke nočejo speljati do konca. Visoka odškodnina Planinšec svoje stranke vedno pomiri in jim skuša ponuditi vsestransko analizo argumentov, zakaj je postopek smiselno nadaljevati in na kakšen način boste dosegli maksimalno višino odškodnine. Pomembno je, da stranke v celoti razumejo, kakšne možnosti imajo glede višine odškodnine, in da sprejemajo prave odločitve, ki temeljijo na nasvetih izkušenih strokovnjakov.

Od česa je odvisna višina odškodnine za telesne poškodbe?

Višina odškodnine za telesne poškodbe je odvisna predvsem od stopnje in resnosti poškodbe ter posledic, ki jih bo imel oškodovanec zaradi poškodbe. Pomembno je ugotoviti tudi, ali je škoda posledica malomarnosti oškodovanca ali tretjih oseb in koliko je odgovorna oseba zmožna plačati. Pomembno vprašanje se nanaša tudi na razmerje med višino odškodnine in višino stroškov postopka.

Kako se ugotavlja odgovornost za nastalo škodo?

Eno izmed najtežjih vprašanj pri ugotavljanju zneska in višine odškodnine je vprašanje odgovornosti za nastalo škodo. Da ne bi bila storjena krivica, je treba dobro preučiti vse dejavnike škodnega dogodka, dobrodošlo pa je tudi sodelovanje izvedencev različnih strok. Omeniti pa je treba, da je slednje povezano z visokimi stroški postopka, zato je treba dobro razmisliti, ali bo višina odškodnine odtehtala te stroške.

Sestanek
V našem podjetju vam nudimo strokovno pomoč pri pridobitvi odškodnine

Na kakšen način se izvede plačilo odškodnine?

Obseg škode, ki je nastala zaradi škodnega dogodka, je treba ugotoviti čim bolj natančno in dosledno. Le na ta način se lahko namreč definira in oceni višina odškodnine, ki jo bo prejel oškodovanec. Plačilo odškodnine izvede zavarovalnica, pri kateri je imel krivec za nastal škodni dogodek sklenjeno zavarovalno polico, zavarovalnica pa pred izplačilom analizira odškodninski zahtevek in vse dokaze, ki pričajo o nastanku škodnega dogodka.

Zakaj izbrati Visoko odškodnino Planinšec?

Naša odškodninska pisarna Visoka odškodnina Planinšec zaposluje vrhunske strokovnjake, ki dosegajo zelo dobre uspehe in visoke zneske odškodnin. Visoka odškodnina Planinšec vam nudi ustrezno strokovno pomoč, in sicer pomoč specialista za odškodninsko pravo. Visoka odškodnina Planinšec je zagotovo vaša najboljša izbira, če želite ustrezno in pravično zadoščenje za svoj primer, zato nas pokličite takoj po škodnem dogodku in zagotavljamo vam, da boste dobili visoko izplačilo odškodnine.

Če želite, da je višina odškodnine maksimalna, je zelo pomembno, kako hitro po škodnem dogodku ukrepate in katere dokaze zberete. Zaradi tega je najbolje, da takoj po škodnem dogodku zavrtite telefonsko številko odškodninskega strokovnjaka, ki vam bo dal jasna navodila, kako morate postopati, da bo višina odškodnine maksimalna.

Kontaktirajte nas

Pokličite nas na našo brezplačno telefonsko številko ali nam pošljite sporočilo preko kontaktnega obrazca.