Poravnava

Kaj je odškodninska poravnava?

Odškodnina oziroma odškodninska poravnava je denarno nadomestilo, ki ga zavarovalnica izplača oškodovancu po škodnem dogodku. Poravnava služi kot nadomestilo za stroške, ki so nastali ob škodnem dogodku, oziroma za povrnitev premoženjske ali nepremoženjske škode. Poravnavo lahko oškodovanec prejme za poškodbe v prometni nesreči, nesrečo pri delu, poškodbo na javni površini in podobno.

Nesreča pri delu
Poravnavo lahko oškodovanec prejme tudi pri nesreči pri delu

V katerih primerih oškodovancu pripada poravnava?

Poravnavo lahko oškodovanec prejme, ko je ob škodnem dogodku prišlo do zmanjšanja premoženja (npr. poškodba na premičnini in podobno), ko oškodovanec zaradi dogodka ni več sposoben normalno delati (npr. zaradi nesreče ni več opravilno sposoben in ne prejema prihodka), ko so nastopile bolečine, poškodbe, stres ali strah, kadar so zaradi škodnega dogodka nastale spremenjene življenjske razmere, ko je oseba zaradi škodnega dogodka ostala na slabem glasu in podobno. Najpogosteje pa se poravnava izvede na podlagi prometne nesreče ali nesreče pri delu, škodna dogodka pa sta v realnem življenju precej pogosta, zato je smiselno, da se dobro informirate o procesu in postopkih pridobivanja poravnave. Ena izmed pomembnih informacij, ki jih mora oškodovanec vedeti, je, da v primeru, ko je nesreča pripeljala do invalidnosti, oškodovanec zanjo prejme tudi invalidnino. Poravnavo se izplača tudi družinskim članom, če je oškodovanec med škodnim dogodkom umrl.

Katere vrste poravnave poznamo?

Poznamo dve vrsti poravnave oziroma odškodnine. V prvo skupino sodi odškodninska poravnava za materialno oziroma premoženjsko škodo, v drugo skupino pa odškodninska poravnava za nematerialno oziroma nepremoženjsko škodo.

Kaj sodi pod odškodninsko poravnavo za materialno oziroma premoženjsko škodo?

Materialna oziroma premoženjska škoda je škoda, ki je nastala na premoženju oškodovanca. V večini primerov gre za škodo, nastalo na avtomobilu ali drugih vozilih, nepremičninah, mobilnikih, prenosnikih ali drugih vrednih stvareh. Poleg poškodovanih stvari pa v to kategorijo spada tudi izgubljen prihodnji dobiček oziroma dohodek iz naslova delovnega razmerja in dela, ki ga oškodovanec po škodnem dogodku več ne more opravljati. Med procesom zdravljenja lahko nastanejo tudi določeni stroški za rehabilitacijo, pomoč v gospodinjstvu, pomoč pri varstvu otrok in podobno ter vsi stroški, povezani z nakupom opreme za omenjene pomoči. Tudi ti stroški sodijo v to kategorijo.

Kaj sodi pod odškodninsko poravnavo za nematerialno oziroma nepremoženjsko škodo?

Nematerialna škoda se za razliko od materialne škode ne odraža na premoženju oškodovanca. V to kategorijo sodi škoda, ki pred samim škodnim dogodkom ni bila prisotna in je nastala kot posledica škodnega dogodka. Vanjo uvrščamo razne bolečine, poškodbe, opekline, zvine, zlome, udarnine ipd. ter vse nevšečnosti, ki so povezane z zdravljenjem poškodb in bolečin (kot so na primer vožnja na preglede, čakanje, slikanja, preiskave …). Nematerialna škoda je škoda, zaradi katere se oškodovancu zmanjša obseg življenjskih aktivnosti, ima prisoten strah, stres in podobno. Omeniti je treba še, da poravnava za nematerialno škodo ne služi kot sredstvo, na podlagi katerega se škoda povrne v prvotno stanje, ampak kot nadomestilo za nevšečnosti.

Zlom noge se obravnava kot nematerialna škoda

Kako delimo odškodninsko poravnavo?

Odškodninska poravnava se loči na sodno poravnavo in izvensodno poravnavo. Če gre za sodno poravnavo, gre za ureditev spora ali negotovega pravnega razmerja med strankami, končni cilj pa je doseči obojestranski sporazum. Gre za pogodbo v pisni obliki, ki jo stranke sklenejo na sodišču. Takšna vrsta poravnave ima status odločbe, kar pomeni, da je pravnomočna. Končna odločitev pa je prepuščena sodniku. Na drugi strani pa izvensodna poravnava pomeni sklenitev sporazuma brez vmešavanja sodišč. Gre za klasično pogodbo, pri kateri se stranke same dogovorijo, na kakšen način se bo poravnava izpeljala. V večini primerov gre za reševanje spora med upnikom in dolžnikom.

Ali je pri postopku poravnave smiselno najeti strokovnjaka?

Če niste prepričani, na kakšen način pridobiti odškodnino, je pametno, da zaprosite za pomoč. Visoka odškodnina Planinšec zaposluje strokovnjake na področju poravnave, ki vam bomo hitro in učinkovito svetovali ter vam pomagali do visokega zneska poravnave.

Kontaktirajte nas

Pokličite nas na našo brezplačno telefonsko številko ali nam pošljite sporočilo preko kontaktnega obrazca.