Odškodnina za strah

Odškodnina za strah je vrsta odškodnine, ki sodi v kategorijo odškodnin za duševne bolečine. V primeru nesreče lahko oškodovanec utrpi tako materialno kot tudi nematerialno škodo. V nematerialno škodo uvrščamo duševne bolečine in strah, ki so pogosto posledica raznih nesreč. Na drugi strani je materialna oziroma premoženjska škoda tista škoda, ki na primer nastane na vašem vozilu.

Odškodnina za strah pri prometni nesreči
Odškodnino za strah lahko prejmete če ste bili udeleženi v prometni nesreči

Kakšna je zakonska podlaga za odškodnino za strah?

Odškodnina za strah oziroma odškodnina za nepremoženjsko škodo je definirana v Obligacijskem zakoniku. Zakon natančno določa, v katerih primerih je oškodovanec upravičen do odškodnine. Omeniti je treba, da sta odškodnini za nepremoženjsko in premoženjsko škodo med seboj nepovezani. To pomeni, da lahko v primeru nesreče, v kateri ste utrpeli tako duševne kot tudi premoženjske posledice, zahtevate obe vrsti odškodnine. Če ste v prometni nesreči utrpeli samo psihične posledice, brez dodatne premoženjske škode, lahko iz tega naslova prejmete odškodnino za strah.

Katere vrste straha poznamo?

Zakon strah deli na dve veji, in sicer primarni ter sekundarni strah. Da bi bila odškodnina za strah tudi izplačana, je zelo pomembno, da oškodovanec v odškodninskem zahtevku jasno opredeli, na kakšen način je strah doživel. Od njegovega opisa in ocene zavarovalnice je tudi odvisna višina odškodnine za strah. Razlika med primarnim in sekundarnim strahom je odvisna predvsem od časa pojavitve, trajanja in intenzivnosti straha.

O primarnem strahu govorimo takrat, ko se oškodovanec na nesrečo odzove neposredno. Gre za kratkotrajno, a intenzivno obliko straha, ki ga spremlja intenzivna telesna simptomatika. Ta se na primer odraža v prekomernem znojenju, povečanem srčnem utripu ali tresenju. Primarni strah traja še nekaj ur po škodnem dogodku. Na drugi strani sekundarni strah traja dlje časa in nastopi šele nekaj mesecev po škodnem dogodku. Povezujemo ga z zaskrbljenostjo, na oškodovancu pa pusti dolgotrajnejše posledice.

Od česa vse je odvisna višina odškodnine za strah?

Odškodnina za strah je odvisna od številnih dejavnikov. Če želite, da bo vaše izplačilo čim višje, vam svetujemo posvet s strokovnjaki. Oškodovanci z vlaganjem odškodninskih zahtevkov v večini primerov nimajo izkušenj, kar zavarovalnice rade izkoristijo. Da bi bil vaš odškodninski zahtevek popoln in odobren, mora biti natančno izpolnjen in vsebovati celotno dokazno gradivo, na podlagi katerega se izplača odškodnina za strah.

Visoka odškodnina Planinšec na podlagi konkretnih okoliščin oceni, kolikšna je odškodnina za strah, ki jo oškodovanec lahko prejme, če njegov primer primerja z ostalimi iz sodne prakse. Da bi to ugotovili, pogledamo v posebno evidenco odškodnin, v kateri so primeri s podobnimi okoliščinami.

Zaskrbljenost
Sekundarni strah nastopi nekaj časa po škodnem dogodku

Visoka odškodnina Planinšec zaposluje vrhunske strokovnjake s področja odškodninskega prava, ki so pomagali rešiti še tako zahtevne primere. Pri nas prejmete pomoč, kadarkoli jo potrebujete. Če je zavarovalnica zavrnila vaš odškodninski zahtevek ali pa tega še niste oddali, nas kontaktirajte. Natančno in dosledno izpolnjen zahtevek s pripadajočih dokaznim gradivom je najboljša podlaga za visoko izplačilo odškodnine za strah.

Naša odškodninska pisarna vam bo pomagala tudi pri odškodninskih pritožbah, če z izplačilom odškodnine niste zadovoljni. Svetujemo vam, da nas pokličete že takoj po samem škodnem dogodku in da ne čakate do konca zdravljenja. Ravnanje oškodovanca po škodnem dogodku je bistveno za visok znesek odškodnine za strah, zato ne odlašajte.

Kontaktirajte nas

Pokličite nas na našo brezplačno telefonsko številko ali nam pošljite sporočilo preko kontaktnega obrazca.