Odškodnina za padec na javni površini

Če ste se pred kratkim poškodovali na javni površini, vam pripada odškodnina za padec na javni površini. Odškodnina je odvisna predvsem od vrste in stopnje poškodbe, dobi pa jo lahko popolnoma vsak. Za pridobitev odškodnine je pomembno, da oškodovanec za nezgodo ni kriv sam, torej, da poškodba ni bila storjena namenoma. Seveda mora omenjeno tudi dokazati.

Kolesarska pot
Med javne površine štejemo tudi kolesarske poti

Kako je definirana javna površina?

Javna površina je definirana kot površina, ki je namenjena vsem. Med javne površine sodijo ulice, parki, gozdovi, jezera, kolesarske poti, pločniki, parkirišča, pokopališča, zelenice in podobno. Odškodnina za padec na javni površini pripada vsakomur, ki se je na omenjenih površinah poškodoval, in predstavlja denarno nadomestilo za škodo. Najpogostejše poškodbe na javnih površinah na primer nastanejo zaradi padcev na ledu, na pločniku, v nakupovalnih središčih zaradi mokrih tal, padcev na stopnicah in podobno.

Kdaj vam pripada odškodnina za padec na javni površini?

Prvi pogoj, ki mora biti izpolnjen za prejetje odškodnine za padec na javni površini, je ta, da za nesrečo niste odgovorni sami, ampak tretja oseba. Drugi pogoj so ustrezna dokazila, ki pričajo o nastali škodi. Med dokazila štejemo izjave prič, policijski zapisnik o nesreči, fotografije, zdravniške izvide in podobno. Tretji pogoj je potreba po zdravniški pomoči in diagnoza o poškodbi. Za pridobitev odškodnine za padce na javni površini pa je ključno tudi, da ima lastnik javne površine zavarovano odgovornost pri zavarovalnici.

Katere vrste odgovornosti lastnika poznamo?

Odgovornost lastnika javnih površin je lahko krivdna ali objektna. Za krivdno odgovornost velja, da je odgovornost posledica malomarnosti (mednje štejemo na primer poledenelo, zasneženo ali neočiščeno javno površino). Na drugi strani objektna odgovornost pomeni, da je šlo za malomarnost pri izgradnji objekta (kot je na primer nepravilno nameščena ograja in drugo).

Kako je treba ravnati takoj po padcu na javni površini?

Če želite prejeti odškodnino za padec na javni površini, morate poskrbeti, da boste pridobili čim več dokazov o nastalem škodnem dogodku. Svetujemo vam (če imate seveda možnost), da fotografirate površino, na kateri ste padli, in skušate pridobiti čim več prič. Za pomoč lahko zaprosite zaposlene ali pa pokličete policijo, da naredi zapisnik. Poleg omenjenega vam svetujemo tudi, da obiščete svojega zdravnika, ki vam bo postavil diagnozo.

V naslednjem koraku vam svetujemo, da kontaktirate strokovnjake za odškodninsko pravo, ki vam bodo pomagali, da bo vaša odškodnina za padec na javni površini čim višja.

Pri padcu na javni površini pridobite čim več dokazov

Katere dokumente je treba še predložiti za izplačilo odškodnine za padec na javni površini?

Kot že omenjeno, je treba dobiti fotokopijo zdravniških potrdil in izvidov ter opis poteka zdravljenja, fotokopije izvidov specialistov in poškodbenih listin z urgence, fotokopije bolniških listov in mnenje ZZZS, dokazila o neustrezni površini (fotografije, posnetki in drugo), vaš osebni zapisnik o škodnem dogodku, opis kraja in navedbo časa škodnega dogodka, vaš osebni opis škodnega dogodka, zahtevek za odškodnino za padec na javni površini in narejen uradni zapisnik.

Slednji je osnova za uveljavljanje odškodnine za padec na javni površini, napisan pa mora biti s strani uradne institucije ali uradne osebe (npr. policijski zapisnik).

Ali je smiselno za pomoč prositi odškodninskega strokovnjaka?

Padec na javni površini je relativno pogost pojav in se lahko zgodi vsakomur izmed nas. Če želite denarno nadomestilo za škodni dogodek, vam svetujemo, da kontaktirate Visoko odškodnino Planinšec.

Visoka odškodnina Planinšec vam nudi ustrezno strokovno pomoč, in sicer pomoč specialista za odškodninsko pravo. Visoka odškodnina Planinšec je zagotovo vaša najboljša izbira, če želite ustrezno in pravično zadoščenje za svoj primer, zato nas pokličite takoj po škodnem dogodku in zagotovo boste dobili visoko izplačilo odškodnine za padec za javni površini.

Kontaktirajte nas

Pokličite nas na našo brezplačno telefonsko številko ali nam pošljite sporočilo preko kontaktnega obrazca.