Odškodnina za blatenje dobrega imena in časti

Ali ste bili kdaj deležni blatenja dobrega imena in časti ter so o vas v medijih pisali negativno ali pa podajali napačne informacije? V tem primeru vam pripada odškodnina za blatenje dobrega imena in časti.

Ta vam pripada tudi, če so v medijih uporabljali vaše ime in priimek brez vašega dovoljenja in so izdali vašo identiteto. Odškodnina za blatenje dobrega imena in časti je denarni nadomestek za povzročeno škodo, poleg tega pa imate pravico zahtevati tudi, da se takšne vsebine umaknejo in izbrišejo, saj gre za kršitev načela varstva osebnih podatkov.

Blatenje dobrega imena
Višina odškodnine za blatenje dobrega imena in časti se določa na podlagi pravnega standarda

Koliko znaša odškodnina za blatenje dobrega imena in časti?

Višina odškodnine za blatenje dobrega imena in časti je odvisna od škode, ki vam je bila povzročena. Določa se na podlagi pravnega standarda, ki mu rečemo »pravična denarna odškodnina«. Gre za poseben postopek ugotavljanja višine odškodnine za nematerialno škodo, ki poteka v treh korakih. Prvi korak obsega ugotavljanje obsega škode, ki je bila povzročena zaradi blatenja dobrega imena in časti, pri čemer sodišče skuša ovrednotiti bolečine in strah, ki je bil oškodovancu povzročen zaradi žaljivih izjav in blatenja. Gre torej za dejanska in ne pravna vprašanja. Drugi korak obsega iskanje odgovora na pravna vprašanja. V tem koraku sodišče najde razpon za plačilo odškodnine za blatenje dobrega imena in časti, ta pa je odvisen in dejstev, ugotovljenih v prvem koraku. Ob določanju odškodnine za blatenje dobrega imena in časti so pomembni tudi določeni zakonski kriteriji, namen tega pa je, da je odškodnina določena na podlagi objektivnih dejavnikov. V tretjem koraku sodišče prilagodi kriterije za izplačilo odškodnine na konkreten primer.

Ali lahko pričakujem visoko izplačilo odškodnine za blatenje dobrega imena in časti?

Mnenja o višini odškodnine za blatenje dobrega imena in časti so na slovenskih tleh precej deljena. Na podlagi sodne prakse je možno opaziti, da so bile odškodnine, izplačane zaradi bolečin in strahu, ki so ga povzročili mediji, razmeroma nizke. V praksi to pomeni, da izplačila niso presegala desetkratne povprečne plače v Sloveniji. Višjo odškodnino za blatenje dobrega imena in časti lahko pričakujete, če je šlo za medijske kršitve (za kršitve rumenega tiska lahko pričakujete od 2000 do 45.000 evrov odškodnine).

Omeniti je treba, da je odškodnina za blatenje dobrega imena in časti izplačana zaradi kršitve človekove pravice do ugleda in časti. To definira 34. člen Ustave RS, ki pravi, da ima vsak pravico do osebnega dostojanstva in varnosti ter varovanja svojih osebnih podatkov. Omenjene pravice varujejo tudi mednarodne pogodbe z namenom ohranjanja človeškega ugleda. Splošna deklaracija o človekovih pravicah v 12. členu določa, da ne sme biti nihče izpostavljen napadom na svojo čast in ugled ter da ima vsakdo pravico do zakonskega varstva pred takšnimi napadi.

Ali je v primeru blatenja dobrega imena in časti smiselno poiskati pomoč?

Kot že omenjeno, so primeri iz preteklosti dokaz, da višina odškodnine za blatenje dobrega imena in časti velikokrat ni tako visoka, kot bi lahko bila. Ravno zato je smiselno, da si zagotovite ustrezno pomoč. Visoka odškodnina Planinšec zaposluje vrhunske strokovnjake, ki vam bodo takoj pomagali do visokega izplačila odškodnine za blatenje dobrega imena in časti. Svetujemo vam, da nas nemudoma kontaktirate, saj imate v tem primeru možnost, da bo vaše izplačilo visoko. Civilni predpisi ne določajo, kdaj gre za razžalitev dobrega imena in časti, zato se je treba pri opredelitvi pojma razžalitve časti in dobrega imena sklicevati predvsem na predpise kazenskega prava. Če niste prepričani, ali je v vašem primeru šlo za kršitev omenjenih načel, kontaktirajte Visoko odškodnino Planinšec in skupaj z vami bomo dosegli maksimalno izplačilo dohodnine za blatenje dobrega imena in časti. Pridružite se našim zadovoljnim strankam, ki se vedno znova vračajo k Visoki odškodnini Planinšec.

Visoka odškodnina Planinšec odvetniška pisarna
Do visokega izplačila s pomočjo Visoke odškodnine Planinšec

Kontaktirajte nas

Pokličite nas na našo brezplačno telefonsko številko ali nam pošljite sporočilo preko kontaktnega obrazca.