Krediti v švicarskih frankih so dosegli ničnost kreditne pogodbe

Želite strokovno pomoč na področju posojil v švicarskih frankih?

Vas zanima, kaj se dogaja s krediti v švicarskih frankih? Obveščamo vas, da je na podlagi sodbe vrhovnega sodišča kreditom v švicarskih frankih priznana ničnost. Čeprav ne gre za kolektivno pravno zadevo, temveč za posamične primere, velja enaka pravna podlaga. To pomeni, da je treba za vsako kreditno pogodbo v švicarskih frankih posebej utemeljevati, da se uporablja enako kot sprejeta precedenčna sodna odločba. Poudarjamo, da se to nanaša le na tiste kreditojemalce, ki svojega kredita še niso odplačali. Za tiste, ki so že odplačali svoje kredite, še ni sprejete precedenčne sodne odločbe vrhovnega sodišča.

Precedenčna sodba vrhovnega sodišča glede kreditne pogodbe v valuti švicarski frank

Vrhovno sodišče je izdalo sodno odločbo, s katero ugotavlja ničnost posojilnih pogodb v švicarskih frankih. Ugotovljeno je bilo, da kreditojemalci niso bili ustrezno informirani o vseh posledicah in drugih okoliščinah, ki so značilne za kreditne pogodbe v švicarskih frankih. Posledično so takšne posojilne pogodbe nične. Sodba trenutno velja za tiste kreditne pogodbe v švicarskih frankih, ki še niso bile v celoti odplačane.

Poudariti moramo, da ne gre za kolektivno pravno zadevo, kar pomeni, da bo treba vsako kreditno pogodbo posebej obravnavati in urejati situacijo. Kljub temu se lahko pri vsaki posojilni pogodbi, sklenjeni v švicarskih frankih, sklicujemo na sprejeto precedenčno sodno odločbo Vrhovnega sodišča RS. Zaradi sprejete precedenčne sodbe banke predvidevajo, da bodo izgubile tudi v drugih podobnih primerih, zato bodo začele pravnikom predlagati izvensodna pogajanja. Ključno je, da je premoženjsko-pravni zahtevek pravilno in strokovno pripravljen.

Kreditne pogodbe - krediti v švicarskih frankih so dočakali svoj sodni epilog

Ugotovljeno je, da banke niso ravnale s potrebno skrbnostjo in so potrošnike, ki so sklenili kreditno pogodbo v švicarskih frankih, zavedle. Kreditno pogodbo v švicarskih frankih je banka ponujala, ne da bi dovolj zadostno posredovala vse informacije o posledicah in okoliščinah, ki lahko nastanejo. V kolikor bi banka ob sklenitvi pogodbe oziroma ponudbe za sklenitev pogodbe zadostno profesionalno razložila valutna tveganja, da bi lahko potrošnik razumel vse pravice in obveznosti, do katerih lahko pride, takšne kreditne pogodbe zagotovo ne bi sklenil.

Krediti v švicarskih frankih

Kakšen je pravni temelj za ničnost posojilne pogodbe v švicarskih frankih?

Pravna podlaga za ničnost posojilnih pogodb v švicarskih frankih temelji predvsem na ugotovitvi, da banka ni na zadostno skrben in razumljiv način izpolnila svoje pojasnilne dolžnosti do potrošnika glede sklenitve kreditne pogodbe v tuji valuti CHF. Poleg tega se šteje za nepošteno, da so banke potrošnikom sploh ponujale kredite v tuji valuti, ki so predstavljali valutno tveganje z neomejenim povečanjem.

Valutna sprememba je vplivala na rast pogodbene obveznosti potrošnika do banke, pri čemer so potrošniki začeli znatno preplačevati predvideno pogodbeno obveznost na podlagi sklenjene kreditne pogodbe.

Banke so potrošnike ujele v past, saj niso dovolj zadostno posredovale vseh relevantnih informacij ter okoliščin pravic in obveznosti. Banke bi morale kreditojemalce na zadosten in razumljiv način seznaniti o pravicah in obveznostih, ki nastanejo iz kreditne pogodbe v švicarskih frankih.

Kateri je ključni element sodbe glede kreditne pogodbe v švicarskih frankih?

Ključni element sodbe glede kreditne pogodbe v švicarskih frankih je ugotovitev, da je med pogodbenima strankama obstajalo znatno neravnotežje. Kreditojemalec se posledično ni mogel zavedati posledic, ki jih prinaša sklenitev posojilne pogodbe v valuti CHF.

Pravno svetovanje in pomoč: krediti v švicarskih frankih

Tožba v zvezi s krediti v švicarskih frankih je pravna možnost za posameznike, ki so se zaradi sklenitve kredita znašli v težavah.

Naša pravna pisarna vam bo nudila strokovne nasvete glede možnosti in pravnih vidikov tožbe v zvezi s krediti v švicarskih frankih. Pomagali vam bomo razumeti vaše pravice in možnosti za pravno ukrepanje ter ocenili možnosti uspeha vaše tožbe. Naše pravno podjetje vam bo pomagalo tudi pri analizi vašega primera ter zbiranju ustrezne dokumentacije in dokazov, ki podpirajo vaše trditve. To vključuje pregled pogodbe o kreditu, relevantne komunikacije z banko, podatkov o gibanju tečaja švicarskega franka in drugih relevantnih dokumentov. Naša pravna pisarna vam bo pomagala pri pripravi in sestavi tožbe. Svetovali vam bomo glede pravnih argumentov, ki jih je treba vključiti v tožbo, ter pomagali pri pripravi potrebnih pravnih dokumentov in obrazcev.

Kontaktirajte nas

Pokličite nas na našo brezplačno telefonsko številko ali nam pošljite sporočilo preko kontaktnega obrazca.