Evropsko poročilo o prometni nesreči

Evropsko poročilo o prometni nesreči je takrat, ko ni potrebna prisotnost policije, nujen dokument oziroma obrazec, ki ga je treba predložiti zavarovalnici, če želite uveljavljati odškodnino in povračilo stroškov zaradi posledic prometne nesreče.

Evropsko poročilo običajno prejmete ob sklenitvi zavarovanja avtomobilske odgovornosti. Če ste ga slučajno izgubili, ga lahko brezplačno pridobite pri svojem zavarovalnem zastopniku, na zavarovalnici, kjer imate sklenjeno odgovornost za avtomobilsko zavarovanje, na enotah AMZS ali na lokacijah tehničnih pregledov.

Evropsko poročilo o prometni nesreči​
Evropsko poročilo o prometni nesreči vam pomaga pri prijavi škode

Glavni namen evropskega poročila sta izmenjava osnovnih podatkov med udeleženci prometne nesreče ter zagotovitev ključnih podatkov za zavarovalnico

Evropsko poročilo ni dokument, ki razkriva ali potrjuje krivdo in povzročitelja prometne nesreče, temveč je njegov osnovni namen zapis vseh nujno potrebnih podatkov, ki jih zavarovalnica potrebuje v primeru uveljavljanja odškodninskega zahtevka in povračila nastale škode.

Kdaj izpolniti evropsko poročilo oziroma kdaj lahko slednje nadomesti policijski zapisnik?

Obrazec izpolnimo, ko gre za manjšo obliko prometne nesreče, pri kateri je premoženjska škoda na avtomobilu majhna, ni nobenih telesnih poškodb oziroma so te minimalne ter se udeležencem uspe dogovoriti o povzročitelju in krivdi.

Katere podatke vsebuje evropsko poročilo o prometni nesreči?

 • podatki o udeležencih prometne nesreče (voznik),
 • podatki o avtomobilu (znamka, št. registracije),
 • podatki o sklenjenem zavarovanju ter nosilcu zavarovanja,
 • podatki o mestu trka na vozilu ter vidnih poškodbah.

Pravilno izpolnjeno evropsko poročilo je ključno

Glede na to, da ni uradnega dokumenta s strani policije, je evropsko poročilo edini dokument, ki predstavlja pomemben vir informacij o prometni nezgodi, tako o samem dogodku kot tudi o voznikih in vozilih, ki jih zavarovalnica nujno potrebuje, zato je ključnega pomena, da evropsko poročilo o prometni nesreči izpolnite pravilno.

Med izpolnjevanjem evropskega poročila o prometni nesreči bodite pozorni na slednje:

 • pri izpolnjevanju uporabite kemični svinčnik, pisava naj bo krepka in čitljiva;
 • pomemben je popolnoma in v celoti izpolnjen obrazec (ne izpuščajte rubrik, temveč sledite zaporedju in izpolnite vse zahtevano);
 • navedeni morajo biti pravilni podatki iz uradnih dokumentov, kot so št. vozniškega dovoljenja, št. šasije, št. registracije, št. zavarovalne police;
 • obvezen je podpis obeh voznikov;
 • poleg osebnih podatkov je priporočljivo pripisati tudi št. osebnega dokumenta (v izogib zanikanju podpisa);
 • skica na koncu poročila naj bo jasno in nazorno narisana;
 • izpolnjeno naj bo le eno evropsko poročilo o prometni nesreči (en izvod za vsakega) – le v primeru, da so udeleženci prometne nesreče trije, se izpolni 2 obrazca;
 • dodatne fotografije, ki jih lahko sami posnamete, bodo za zavarovalnico zelo koristne.

Kam in kdaj oddati evropsko poročilo o prometni nesreči?

Evropsko poročilo o prometni nesreči za namen povračila materialne škode, nastale na vašem vozilu, je treba oddati pristojni zavarovalnici, pri kateri imate sklenjeno zavarovanje, oziroma na sestanku z zavarovalnim agentom. To je treba storiti čimprej, torej isti dan oziroma dan po nesreči.

V primeru, da je prišlo do fizičnih poškodb, vam ravno tako pripada odškodnina za fizične poškodbe. Za to je treba ločeno vložiti odškodninski zahtevek, kar prav tako storite pri zavarovalnici ali pooblaščenem podjetju za odškodninske zadeve. Slednje vas lahko zastopa in v vašem primeru vloži odškodninski zahtevek ter poskrbi za izplačilo odškodnine.

Evropsko poročilo o prometni nesreči​ morate oddati zavarovalnici pri kateri imate sklenjeno zavarovanje

Kontaktirajte nas

Pokličite nas na našo brezplačno telefonsko številko ali nam pošljite sporočilo preko kontaktnega obrazca.