Visoka odškodnina Planinšec poskrbi, da boste dobili pošteno odškodnino

Odškodnina za hudo poškodbo je denarno nadomestilo, ki ga zavarovalnica izplača oškodovancu, ki je zaradi škodnega dogodka utrpel hude telesne ali duševne posledice. Gre za denarno nadomestilo, ki se izplača v obliki enkratnega zneska ali mesečne rente. V številnih primerih oškodovanec zaradi hude poškodbe ne more več redno in normalno opravljati svojega dela in je posledično finančno prikrajšan, zato odškodnina za hudo poškodbo upošteva tudi to. Pri pridobivanju odškodnine za hudo poškodbo vam lahko svetuje Visoka odškodnina Planinšec.

Visoka odškodnina za hudo poškodbo
Visoka odškodnina Planinšec vam pomaga pri pridobivanju visokih odškodnin za hude poškodbe

Kakšne oblike odškodnine za hudo poškodbo poznamo in kako vam lahko Visoka odškodnina Planinšec pomaga pri tem?

Poznamo odškodnino za telesno poškodbo, odškodnino za materialno škodo in odškodnino za prihodnjo materialno škodo (torej za finančno prikrajšanje v prihodnosti). Prihodnja materialna škoda je škoda, ki nastane zaradi manjše sposobnosti za opravljanje dela, na podlagi katerega oškodovanec prejme prihodek. Odškodnina za hudo poškodbo, do katere vam lahko pomaga naše podjetje Visoka odškodnina Planinšec, ki se navezuje na nižji prihodek, služi kot nadomestilo za vzpostavitev prvotnega finančnega stanja oškodovanca. Izplača se ne glede na to, ali je oškodovanec svoj prihodek dobival na podlagi priložnostnih del ali z zaposlitvijo za določen čas. Šteje namreč, da bi v primeru, ko do škodnega dogodka ne bi prišlo, oškodovanec svoje delo še vedno opravljal in iz tega naslova tudi prejemal plačo.

Na drugi strani pa je lahko odškodnina za hudo poškodbo izplačana v obliki odškodnine za že nastalo materialno škodo, ki pa zajema naložbo v prenovo bivalnega prostora, v katerem bo bival oškodovanec (to velja predvsem za invalidne osebe), za nakup medicinskih pripomočkov in pripomočkov za nego ter za financiranje profesionalne nege oškodovanca.

Katere poškodbe pa sodijo v hude telesne poškodbe?

V našem podjetju Visoka odškodnina Planinšec pri ugotavljanju, ali oškodovancu sploh pripada odškodnina za hudo telesno poškodbo, najprej definiramo hudo telesno poškodbo in ugotovimo, ali poškodba oškodovanca sodi v to kategorijo. Huda telesna poškodba je poškodba, ki dosmrtno zaznamuje oškodovanca. V glavnem gre za poškodbo, zaradi katere oškodovanec nikoli več ne bo imel enake kakovosti življenja, kot jo je imel pred škodnim dogodkom. V večini primerov gre za oškodovance, ki po škodnem dogodku ostanejo invalidni.

Odškodnina za hudo poškodbo se po navadi izplačuje v obliki doživljenjske rente oziroma do morebitnih sprememb okoliščin. V obliki mesečne rente oškodovanec prejme denarno nadomestilo za prihodnje materialne stroške, ki izhajajo iz upada prihodka. Odškodnina za hudo poškodbo vključuje izplačilo za stroške zdravljenja, do zdaj zapadlo rento za tujo strokovno pomoč, prihodnjo rento za tujo strokovno pomoč, stroške za medicinske pripomočke in rento za izgubljen zaslužek.

Ali je v primeru hude poškodbe smiselno najeti strokovnjaka za odškodnine?

Odgovor na zgornje vprašanje je seveda pritrdilen. Viskoka odškodnina Planinšec se že vrsto let ukvarja s pridobivanjem visokih odškodnin za hude poškodbe, sam proces pa je precej zapleten in kompleksen, sploh, če želite prejeti maksimalno izplačilo. Ukvarjamo se tudi s področjem invalidnin, zato nas po nezgodi čim prej kontaktirajte.

Veliko strank se sprašuje, kolikšen je pravzaprav znesek odškodnin za hude poškodbe. V grobem lahko oškodovanec za mesečno rento, ki se izplačuje dosmrtno, pričakuje do 3000 evrov odškodnine za hudo poškodbo.

Poleg mesečne rente pa Visoka odškodnina Planinšec za stranke uredi tudi povrnitev stroškov za že nastalo materialno škodo, izgubljeni dobiček ter vse ostale stroške (med katere štejemo vse stroške zdravljenja, stroške za nego na domu, vse pripomočke, ki so vključeni, in podobno).

Odškodnina za hudo poškodbo se izplača ob hudih zlomih, počenih kosteh, poškodbah glave, močnejših udarninah, poškodbah živcev, opeklinah, poškodbah notranjih organov, amputaciji ter delni ali popolni invalidnosti. Omeniti je treba, da se vsak primer izplačila odškodnine za hudo poškodbo obravnava individualno.

Višina odškodnine za hudo poškodbo se giba med 20.000 in 1.000.000 evri. Omenjeni zneski vključujejo tudi kapitalizirano rento, ta pa je odvisna od intenzivnosti poškodbe in ostalih dejavnikov. Kapitalizirana renta predstavlja obliko trajnih posledic oškodovanca, zmanjšanja opravilne sposobnosti in slabših možnosti za normalno življenje.

Če ste v dilemi, kako pridobiti maksimalno izplačilo odškodnine za hudo poškodbo, se obrnite na Visoko odškodnino Planinšec.

Pridobivanje visokih odškodnin je precej zapleten postopek

Kontaktirajte nas

Pokličite nas na našo brezplačno telefonsko številko ali nam pošljite sporočilo preko kontaktnega obrazca.